דף הבית > הנחיות לאחיות > נהלים והנחיות מקצועיות
נהלים והנחיות מקצועיות
 נוהל מתן דם
נוהל משרד הבריאות מעודכן לאוגוסט 2001 בנוגע למתן דם ומוצריו.
 
הנחיות לשימוש בתרופות ציטוטוקסיות
נוהל משרד הבריאות מעודכן לאוקטובר 2010 הנוגע לשימוש בערכות סגורות ובאמצעי בטיחות
 
חוזר מנהל הסיעוד מאי 2009 הנוגע להליך הכרה במסלול התמחות למומחיות קלינית בטיפול תומך.
 
חוזר מנכ"ל מ2008 המפרט את העקרונות, התקנות ודרכי יישומן בנוגע לחוק החולה הנוטה למות.
 
הנחיות למתן טיפול תרופתי תוך ורידי בבית המטופל
חוזר מנהל רפואה משנת 2002 המגדיר כללים למתן טיפול תוך ורידי בבית המטופל.

חוזר מנכ"ל משנת 2009 הנוגע להליכים של מסירת מידע להורים בנוגע לטיפול בילדם.

הנחיות למניעת חשיפת עובדים לשיירי ציטוטקסיקה
חוזר מנכ"ל מ2004 הנוגע למניעת החשפיה של עובדים עם חומרים ציטוטוקסים.
לנוהל זה קיים עדכון נוסף משנת 2010 המפורט באתר