דף הבית > אודות העמותה
אודות העמותה

מי אנחנו
העמותה נוסדה בשנת 1986 כקבוצת עניין לאחיות העובדות במחלקות אונקולוגיות בבתי חולים ובקהילה. בשנת 1988 זכתה להכרה רשמית כקבוצה מקצועית ונרשמה כעמותה. מספר החברים כיום עומד על כ: 500. .

 ועד העמותה
נבחר בבחירות כלליות אחת לארבע שנים, הוועד מונה 11 חברות הנהלת העמותה כוללת יושב ראש, גזברית וראשי הועדות הבאות: ימי עיון, מלגות, חוקה ותקנון. מערכת העיתון "סיעוד אונקולוגי" פועלת במקביל לוועד העמותה.
הבחירות האחרונות לועד העמותה התקיימו ביוני 2016. 

חזון העמותה לקידום הסיעוד האונקולוגי

 לקדם את הטיפול בחולי הסרטן ובמשמעותיים האחרים לו באמצעות מצוינות ואיכות טיפול בעשייה הסיעודית.

מטרות העמותה

  • להוות מסגרת המאחדת את כלל האחיות האונקולוגיות בישראל
  • לקדם הידע של האחות האונקולוגית
  • ליצור מערכות תמיכה מקצועיות באמצעות קבוצות עניין
  • לתמוך בתהליכים ונושאים המקדמים את הטיפול בחולה הסרטן
  • ליזום ולפתח סטנדרטים לטיפול
  • להיות מעורבים בקביעת מדיניות באמצעות השתתפות בועדות מקצועיות
  • לקדם שיתוף פעולה רב מקצועי בארץ ובעולם
  • לעודד ולקדם פיתוח מקצועי של חברות העמותה
  • לעודד מצוינות בסיעוד אונקולוגי